Kat İrtifakı Hesap Uygulaması
Ufuk Demirci - Free
 • Detail
 • Rank by Country
 • Graph by Hours


Itunes QRCode

More Apps by
Ufuk Demirci
Sesli Not Defteri
Free
Description :
634 sayılı kat mülkiyeti kanuna uygun olarak ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin, değerlerine göre arsa paylarının hesaplanmasını ve hissedarlara paylaştırılmasını sağlar.

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, mülkiyete konu olan ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur.

Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez.
   Informations
   Released: 2019-04-27
   Updated: 2019-08-19
   Current version: 3.1.4
   Size: 77.15 Mo
   Rated: 4+
   Seller: Ufuk Demirci
   Category: Business, Productivity
   Copyright: © Ufuk Demirci, @2019
   Support

   Devices

   Price change
   2019-05-17$0.00
   2019-05-16$37.19
   2019-05-15$0.00
   indexation$37.19
   Copyright © 2010-2019 StoreFollow.com v0.1.8