Sanapsis Svenska
Puheklinikka - $111.59
 • Detail
 • Rank by Country
 • Graph by Hours


Itunes QRCode

More Apps by
Puheklinikka
Sanapsis Suomi
$111.59
Sanapsis
$111.59
Description :
Sanapsis är ett program som är avsett för talterapeuter och används som stöd vid planering av terapier och i klientarbete vid rehabilitering av vuxenneurologiska tal- och kommunikationsstörningar. Sanapsis erbjuder idéer på övningar från flera språkliga delområden samt material för att genomföra övningarna. Sanapsis är planerad så att övningarna stöder interaktionen mellan talterapeuten och klienten under terapitillfället.
   Informations
   Released: 2019-05-09
   Updated: 2019-06-20
   Current version: 1.2
   Size: 507.06 Mo
   Rated: 12+
   Seller: Puheklinikka NET Oy
   Category: Business, Medical
   Copyright: © Puheklinikka 2019
   Support

   Devices

   Supported language (1)
   FIN

   Price change
   2019-06-12$111.59
   indexation$216.99
   Copyright © 2010-2019 StoreFollow.com v0.1.8