Kodeksy i Ustawy RP
Tom Hoffmann - $8.67
 • Detail
 • Rank by Country
 • Graph by Hours


Itunes QRCode
Description :
Oto aplikacja, w której znajdą Państwo wszystkie podstawowe i niezbędne akty prawne. Aplikacja powstała dla każdego, w szczególności jest przydatna dla Sędziów, Adwokatów, Radców prawnych, Notariuszy, Komorników, Syndyków, Aplikantów zawodów prawniczych, studentów prawa, pracowników administracji publicznej, przedsiębiorców, jak i każdej innej osoby.

W naszej aplikacji nie wyświetlamy reklam. Cena zakupu obejmuje wszystkie funkcjonalności i komentarze, co przekłada się na oszczędności, w odniesieniu do innych tego typu aplikacji na rynku, czy drukowanych książek.

Kodeksy są aktualizowane przynajmniej jeden raz w miesiącu.

Aplikacja zawiera:
I. Prawo cywilne:
a) Kodeks cywilny
b) Kodeks postępowania cywilnego
c) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
d) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
e) Prawo prywatne międzynarodowe
f) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
II. Prawo handlowe:
a) Kodeks spółek handlowych
b) Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
c) Prawo Przedsiębiorców
d) Prawo własności przemysłowej
e) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
f) Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
g) Prawo wekslowe
h) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
III. Prawo upadłościowe:
a) Prawo upadłościowe
b) Prawo restrukturyzacyjne
c) Ustawa o licencji syndyka
d) Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
IV. Prawo karne:
a) Kodeks karny
b) Kodeks postępowania karnego
c) Kodeks karny wykonawczy
d) Kodeks wykroczeń
e) Kodeks karny skarbowy
f) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
V. Prawo pracy:
a) Kodeks pracy
VI. Prawo administracyjne:
a) Kodeks postępowania administracyjnego
b) Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
c) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
d) Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych
e) Prawo o ustroju sądów administracyjnych
f) Prawo o ustroju sądów powszechnych
g) Ustawa o Sądzie Najwyższym
h) Ustawa o samorządach gminnych
i) Ustawa o samorządach powiatowych
j) Ustawa o samorządach wojewódzkich
k) Prawo budowlane
l) Ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych
VII. Prawo rodzinne:
a) Kodeks rodzinny i opiekuńczy
VIII. Prawo finansowe:
a) Ustawa o finansach publicznych
b) Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
IX. Ochrona danych osobowych:
a) Ustawa o ochronie danych osobowych
X. Zawody prawnicze:
a) Ustawa o radcach prawnych
b) Ustawa o adwokaturze
c) Prawo o notariacie
   Informations
   Released: 2020-04-01
   Updated: 2020-12-04
   Current version: 1.0
   Size: 40.82 Mo
   Rated: 4+
   Seller: Tom Hoffmann
   Category: Business
   Copyright: © ICTA
   Support

   Devices

   Supported language (2)
   USAGBR

   Price change
   2020-11-29$8.67
   2020-11-28$37.19
   2020-11-28$8.67
   2020-11-27$37.19
   2020-11-27$8.67
   2020-11-26$37.19
   2020-11-25$8.67
   2020-11-24$37.19
   2020-11-24$8.67
   2020-11-23$37.19
   2020-11-23$8.67
   2020-11-22$37.19
   2020-11-22$8.67
   2020-11-21$37.19
   2020-11-21$8.67
   2020-11-20$37.19
   2020-11-20$8.67
   2020-11-19$37.19
   2020-11-19$8.67
   2020-11-18$37.19
   2020-10-31$8.67
   2020-10-30$37.19
   2020-10-30$8.67
   2020-10-29$37.19
   2020-10-29$8.67
   2020-10-28$37.19
   2020-10-28$8.67
   2020-10-27$37.19
   2020-10-23$8.67
   2020-10-23$37.19
   2020-10-22$8.67
   2020-10-22$37.19
   2020-10-21$8.67
   2020-10-21$37.19
   2020-10-20$8.67
   2020-10-20$37.19
   2020-10-15$8.67
   2020-10-15$37.19
   2020-10-14$8.67
   2020-10-14$37.19
   2020-10-13$8.67
   2020-10-13$37.19
   2020-10-12$8.67
   2020-10-12$37.19
   2020-10-11$8.67
   2020-10-11$37.19
   2020-10-10$8.67
   2020-10-10$37.19
   2020-10-09$8.67
   2020-10-09$37.19
   2020-10-08$8.67
   2020-10-08$37.19
   2020-10-07$8.67
   2020-10-07$37.19
   2020-10-06$8.67
   2020-10-06$37.19
   2020-10-05$8.67
   2020-10-05$37.19
   2020-09-25$8.67
   2020-09-25$37.19
   2020-09-24$8.67
   2020-09-24$37.19
   2020-09-23$8.67
   2020-09-23$37.19
   2020-09-22$8.67
   2020-09-22$37.19
   2020-09-18$8.67
   2020-09-18$37.19
   2020-09-17$8.67
   2020-09-17$37.19
   2020-09-16$8.67
   2020-09-16$37.19
   2020-09-15$8.67
   2020-09-15$37.19
   2020-09-14$8.67
   2020-09-14$37.19
   2020-09-13$8.67
   2020-09-13$37.19
   2020-09-10$8.67
   2020-09-10$37.19
   2020-09-09$8.67
   2020-09-09$37.19
   2020-09-08$8.67
   2020-09-07$37.19
   2020-09-05$8.67
   2020-09-05$37.19
   2020-09-04$8.67
   2020-09-04$37.19
   2020-09-03$8.67
   2020-09-03$37.19
   2020-09-02$8.67
   2020-09-02$37.19
   2020-09-01$8.67
   2020-09-01$37.19
   2020-08-31$8.67
   2020-08-31$37.19
   2020-08-30$8.67
   2020-08-30$37.19
   2020-07-27$8.67
   2020-07-27$37.19
   2020-07-26$8.67
   2020-07-26$37.19
   2020-07-25$8.67
   2020-07-25$37.19
   2020-07-24$8.67
   2020-07-24$37.19
   2020-07-23$8.67
   2020-07-23$37.19
   2020-07-22$8.67
   2020-07-22$37.19
   2020-07-21$8.67
   2020-07-21$37.19
   2020-07-12$8.67
   2020-07-12$37.19
   2020-07-11$8.67
   2020-07-11$37.19
   2020-07-10$8.67
   2020-07-10$37.19
   2020-07-09$8.67
   2020-07-09$37.19
   2020-07-05$8.67
   2020-07-05$37.19
   2020-07-04$8.67
   2020-07-04$37.19
   2020-07-03$8.67
   2020-07-03$37.19
   2020-07-02$8.67
   2020-07-02$37.19
   2020-06-22$8.67
   2020-06-22$37.19
   2020-06-21$8.67
   2020-06-21$37.19
   2020-06-20$8.67
   2020-06-20$37.19
   2020-06-19$8.67
   2020-06-19$37.19
   2020-06-02$8.67
   2020-05-28$37.19
   2020-04-21$8.67
   2020-04-21$37.19
   2020-04-20$8.67
   2020-04-20$37.19
   2020-04-19$8.67
   2020-04-19$37.19
   2020-04-18$8.67
   2020-04-18$37.19
   2020-04-14$8.67
   2020-04-14$37.19
   2020-04-13$8.67
   2020-04-13$37.19
   2020-04-12$8.67
   2020-04-12$37.19
   2020-04-11$8.67
   2020-04-11$37.19
   2020-04-10$8.67
   2020-04-10$37.19
   2020-04-09$8.67
   indexation$37.19
   Copyright © 2010-2020 StoreFollow.com v0.1.8